Kilitlemeli Tip K??eler ??in

Flan? profilleri hava kanal?n?n kesitinden 3 cm.k?sa kesilmelidir.?EK?? KULLANINIZ !
 •   Noktalama yok
 •  Nota kayna?? ve d?zeltme yok
 •  A??r? zaman ve maddi tasarruf,
 •  ?ok iyi kalite,sa?laml?k
 •  S?zd?rmazl?k ve estetik
Kilitlemeli Tip K??eler ??in

Flan? profilleri hava kanal?n?n kesitinden 3 cm.k?sa kesilmelidir.?EK?? KULLANINIZ !
 •   Flan?lar? k??elere ge?irerek ?er?eve yap?n
 •  ?st ve alt k??ebentleri ayn? anda yerle?tirin
 •  ?er?eveyi 90? ?evirin ve 2'deki i?lemi yap?n


(Laby-Winkel) ?akmal? tip k??e elemanlar?

Flan? profilleri hava kanal?n?n kesitinden 3 cm.k?sa kesilmelidir.?EK?? KULLANINIZ !
 •   Flan?lar? k??elere ge?irerek ?er?eve yap?n
 •  ?st ve alt k??ebentleri ayn? anda yerle?tirin
 •  ?er?eveyi 90? ?evirin ve 2'deki i?lemi yap?n
Kilit Noktas? Yukar?
K??e elemanlar?n? kilit noktas?na kadar flan? profilinin i?ine sokunuz k??eyi ?eki?le dayanma t?rna??na kadar ?akarak ?er?eveyi tamamlay?n?z.(flan??n k??eye kilitlendi?ini g?receksiniz...)
Hava Kanal?  
Hava kanal?n? ?er?evenin i?ine yerle?tiriniz ve sabitleyiniz...
Kanal Yukar?
Kanal sac?n?n i?ten k??e eleman?n?n hizas?na gelmesine dikkat ediniz...
S?zd?rmazl?k(Neopren)  
S?zd?rmazl?k(Neopren) Contas?n? kanal sac? ve k??e eleman?n?n aras?ndaki bo?lu?u kapatacak ?ekilde yap??t?r?n?z...
Kesit Yukar?
Bu kesit s?zd?rmazl?k(neopren) contas?n?n flan? profili ve k??elerindeki konumunu g?stermektedir...
这个时候中医正骨就能应用到丰胸产品,正骨可以快速使得女性错乱的筋骨快速恢复原位。点按脊柱胸椎的部位丰胸食物,可以快速使得你自己自身侧弯的位置和变形的位置恢复粉嫩公主酒酿蛋。然后比如下垂的臀部也可以这样的丰胸方法