Kanal Flan?lar?
SMITKA flan?lar?; 20 mm, 30 mm, 40 mm eninde ve 5 mt boy standartlar?nda ?retilmekte ve flan?? kilitleyen ?zel k??e elemanlar? ile birle?tirilmektedir. Galvanizli Sac, Paslanmaz ?elik ve Al?minyum olmak ?zere ?? ayr? malzemeden ?retilen...
Flan? K??e Elemanlar?
SMITKA k??e elemanlar? kilitlemelidir, bu ?zel formu sayesinde flan? profiline ?ak?ld??? anda kendisini kilitler. K??e elemanlar?; flan?lara uyumlu olarak 20 lik, 30 luk ve 40 l?k olarak ?retilmektedir. Patenti firmam?za ait olan kilitli k??e...
G - Klips 20/40
2 mm ve 2,5 mm sacdan ?retilen SMITKA vidal? s?k??t?rma klipsleri; ergonamik ebatlar? ve estetik g?r?nt?s? ile uygulama kolayl??? sa?lar. SMITKA klipsleri; d?? taraf?n? saracak ?ekilde yerle?tirilmi?..
SMITKA Yonlendirme Dubeli
Kanallar? T yap?p ay?rmada kullan?lan d?bellerimiz ? 9,50 mm, ? 11 mm olmak ?zere iki ayr? tipte olup, uygulama evresine g?re yakla??k 15 cm ? 20 cm aral?klarla kullan?l?r. Sm?tka y?nlendirme d?belleri contalar? ile beraber kullan?lmaktad?r...
 
SMITKA Haberler
 
 
 • SMITKA'dan yenilikler; K??e S?zd?rmazl?k Contas?-K??elerde uygulanan silikon, mastik kullan?m?na son...
 • SMITKA P3 ductal (Pitre) bulu?mas?; Sekt?r?nde d?nya lideri olan ?talyan P3-Pitre firmas? ile yine konusunda uzman
 • Referanslar; ?stinyepark AVM projesi, Four Seasons Otel, Metro ?stasyonlar?, Metro Marketler
 •    
   
   
  SMITKA Urun Uygulama
   
 •  Kilitlemeli Tip K??eler ??in...
 •  (Laby-Winkel) ?akmal? tip k??e elemanlar?...
 •  Kilit Noktas? ...
 •  Hava Kanal?...
 •  S?zd?rmazl?k(Neopren)...
 • 调理月经闭经的时间,可以延长乳房容貌的衰老粉嫩公主酒酿蛋正品。今天我们先来简单介绍一下,如何来调理。古代正常的闭经年龄是在50岁左右产后丰胸。冲任不容,天葵不至,以至于子宫卵巢衰弱丰胸产品。可是随着现代营养水平,生理周期的延长,闭经的时间其实可以延长到60岁左右丰胸食物